Raadspraat: Ruiterpad

Ruiterpad

Enkele maanden terug heeft de Sliedrechtse gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van het Recreatief Knooppunt. De VVD was van begin af aan groot voorstander van het realiseren van dit knooppunt.

Binnen het Recreatief Knooppunt is ruimte ingedeeld voor een nieuw sportcomplex voor V.V. Sliedrecht, voor een visvijver, voor een kleinschalige horecagelegenheid, voor voldoende groen en nog meer zaken die het prettig zullen maken om in dit gebied te verblijven. Ook het aanleggen van een ruiterpad is onderdeel van het plan. Afgelopen dinsdag werd er in de gemeenteraad over de aanleg van een dergelijk ruiterpad gesproken.

Het gaat bij de aanleg om een forse investering van ruim 4 ton. Echter hoeft de gemeente de kosten voor dit ruiterpad niet geheel zelf op te hoesten. De provincie Zuid-Holland heeft vorige week besloten dat natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk gemaakt moeten worden voor ruiters. Volgens de provincie is het paardenbezit in Zuid-Holland in opmars en neemt het toerisme op dit gebied toe. Ze concluderen dat er te weinig geschikte locaties zijn om buitenritten te maken. Voor aanleg van het ruiterpad zal de provincie Zuid-Holland dan ook financieel bijspringen, wat de lasten voor Sliedrecht enigszins verlaagt. Daarnaast word er in de vorm van co-financiering ook een bijdrage gevraagd van de maneges in de omgeving.

De behoefte aan ruiterpaden in de regio, maar ook de wijze van financiering die de gemeente voor ogen heeft, zorgt ervoor dat de VVD de realisatie van een ruiterpad op het Recreatief Knooppunt een warm hart toedraagt.

Sjors van Wijngaarden

Burgerraadslid VVD Sliedrecht