Raadspraat: Cadeautjes uitdelen

Cadeautjes uitdelen

Afgelopen dinsdag werd er in de raadsvergadering wederom gesproken over het diplomazwemmen.

Eerder heeft de gemeenteraad, uitgezonderd de VVD, besloten dat zwemlessen voor alle Sliedrechtse kinderen gratis moeten worden.

De eigenlijke aanleiding voor het debat hierover was als volgt: Een kind dat met behulp van steun van Stichting Leergeld zwemles kreeg, kon niet tegelijkertijd lid zijn van een sportvereniging. De eigen financiële middelen ontbreken en Stichting Leergeld wil slechts een enkele activiteit vergoeden, of de zwemles, of het lidmaatschap van een sportvereniging.

De VVD vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen. Met ons valt best te praten over een financiële bijdrage voor gezinnen die de zwemles niet kunnen betalen, maar wat er nu wordt voorgesteld is gewoon absurd. Er ligt een voorstel om niet alleen zwemdiploma A, maar ook zwemdiploma B aan te bieden. De aanleiding van een financieel zwakker gezin wordt nu volledig misbruikt om een regeling voor zwemlessen op te tuigen. Of u hier even 200.000 euro per jaar voor wilt vrijmaken in de begroting.

Natuurlijk staat Sliedrecht er mede door solide financieel beleid van dit college goed voor.

Maar om met een deel van het begrotingsoverschot cadeautjes uit te delen gaat de VVD echt veel te ver. Als er dan toch aan lastenverlichting moet worden gedaan, zorg dan voor een belastingverlaging. Dan hebben alle Sliedrechtse inwoners er wat aan, mét of zonder kinderen.

Alexander Kieft