Kadernota 2017

Bijdrage van de VVD tijdens de bespreking van de Kadernota 2017

Voorzitter,  

 We staan op het punt om vandaag de collegeperiode figuurlijk in tweeën te knippen. Twee jaar geleden stond ik ook op deze plek en bespraken we de kadernota van het net aangetreden college waar de VVD deel van uitmaakt. Vandaag blik ik terug  op de afgelopen periode en kijk vooruit naar het restant van de collegeperiode.

 

Het is fantastisch om te zien wat er de afgelopen 2 jaar al is bereikt! Een aantal langslepende en lastige onderwerpen zijn na vele jaren eindelijk getackeld. Dat is de verdienste waar deze raad en haar college trots op mag zijn! Ik noem er een aantal:

1. De ontwikkeling van een multifunctionele sporthal Benedenveer. Deze hal wordt privaat ontwikkeld en dat spreekt ons aan, zo mogen er meer projecten volgen. Hopelijk kan snel de eerste paal de grond in!

2. Er komt een einde aan de rommel bij locatie Lanser, na vele jaren wordt hier dan eindelijk een mooi stuk dijklint ontwikkeld, geheel in lijn met de recent vastgestelde dijkvisie.  

3. De plannen voor het Winklerplein werden goed gekeurd en inmiddels zijn de eerste ontwikkelingen zichtbaar, de komende jaren wordt dit boodschappencentrum van Sliedrecht goed aangepakt.

4. De voetbalvereniging krijgt een nieuwe accommodatie welke flexibel is, zodat deze eventueel kan meeverhuizen naar het Recreatief Knooppunt. 

4. Er is een nieuwe – goed functionerende – afrit bij de Ouverture,
een nieuw evenementenbeleid, de kermis kwam terug in het centrum en het baggerfestival kwam na vele jaren van afwezigheid weer terug in ons dorp.

 

Ook niet onbelangrijk is de recente overwinning van de Gemeente Sliedrecht op de Provincie Zuid-Holland. De Raad van State maakte gehakt van het betuttelende en belemmerende vestigingsbeleid op de Nijverwaard. We volgen dus niet als een mak lam, maar we doen wat goed is voor Sliedrecht. Hulde daarvoor, daar mogen we trots op zijn!

 

Is het dan alleen maar positief? Nee voorzitter, ook de VVD is kritisch zoals u dat van ons mag verwachten:

1. Hoe staat het eigenlijk met het subsidiebeleid? We zijn hier gisteren over bijgepraat, maar dat neemt niet weg dat het allemaal veel te lang duurt! In het tweede kwartaal van 2015 zou dit zijn afgerond, maar bij de begroting voor 2016 moesten wij al concluderen dat het nog niet klaar was. Nu wordt er om een indexering van de subsidies in 2017 gevraagd. Hoezo indexering? De VVD verwacht dat het nieuwe subsidiebeleid binnenkort op tafel komt, zodat de gevolgen direct meegenomen kunnen worden in de begroting voor 2017. Dan is een indexering helemaal niet nodig. En mocht het nodig zijn dan schrijven wij wel mee aan het nieuwe beleid.
2. Eind 2015 nam de Raad een besluit over de toekomstplannen voor de Kerkbuurt. De VVD vind het jammer dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de ondernemers van de Kerkbuurt.
We willen allemaal het beste voor onze winkelstraat, alleen de manier waarop verschillen we van mening. De portefeuillehouder krijgt onze steun en wij hopen op een snelle doorbraak van deze impasse.

3. De verhuur van het Raadhuis ging in 2015 jammerlijk niet door, dat besprak ik ook al bij de behandeling van de jaarstukken met u. De VVD rekent erop dat er deze collegeperiode nog een besluit wordt genomen over de toekomst van dit huis, wij sturen aan op een zinvolle exploitatie. Het is zonde dat zo’n schitterend gebouw maar zo beperkt wordt gebruikt.. En ook nog eens slecht onderhouden. We zijn blij dat er nu geld wordt vrijgemaakt voor hoognodig onderhoud.

4. De doorontwikkeling van de organisatie baart ons zorgen. De wereld om ons heen verandert razend snel, met veel onzekerheden voor iedereen. Daar moet de gemeente Sliedrecht in meegaan, misschien wel sneller dan we in het verleden gewend zijn in “gemeenteland”. Later staat er ook nog een frictiebudget op de planning. Doorpakken wat ons betreft! 

 

Voorzitter, de VVD heeft de afgelopen maanden met lede ogen aangezien wat het vertrek van wethouder Den Braanker voor impact heeft gehad op het college. Wij zijn blij dat SGP-CU voornemens is om na de zomer een nieuwe wethouder voor te dragen. Hierdoor zal het college weer op volle sterkte zijn om de ambities te vervullen en te doen wat goed is voor Sliedrecht. Daar zitten wij hier tenslotte met elkaar voor!

 

Maar na 2 jaar zijn wij pas op de helft, dat betekent dat er nog een helft over is om ambities te verwezenlijken. We kijken dan ook uit naar de ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt, waar wij onlangs de eerste stap voor hebben gezet. Zo krijgt recreatie de hoognodige impuls en ontstaat er weer ruimte voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

 

Een ander ambitiepunt wat de VVD betreft echt een speerpunt moet zijn, is de bereikbaarheid van ons dorp. Daar maakt de VVD zich ernstige zorgen over voorzitter. Dagelijks hebben inwoners, werkenden en bezoekers last van de filedruk op de A15. Twee keer per dag staan de auto’s vast op het traject tussen Ridderkerk en Gorinchem v.v. Jaarlijks onderzoekt TNO de kosten door file voor het Nederlandse bedrijfsleven. In 2015 kwam dit uit op een schrikbarend bedrag van 852 miljoen euro. In de top-20 duurste files van het zelfde onderzoeksbureau kwam, het zal u niet verbazen, onze A15 voor. Gezamenlijk staat het traject tussen Ridderkerk en Gorinchem voor meer dan 6 miljoen euro schade. En dan hebben wij het nog niet over alle nevenschade die ontstaat aan lokale en regionale economie.

 

Over lokale economie gesproken, toekomstige plannen om de Sliedrechtse bedrijventerreinen te vullen kunnen wel eens forse hinder ondervinden van het fileleed. Wat als bedrijven niet voor Sliedrecht kiezen vanwege de A15? Wat als huidige bedrijven verhuizen naar een andere locatie vanwege de slechte bereikbaarheid? En niet te vergeten, de schade die het de inwoners van Sliedrecht brengt? Zo ver wil de VVD het niet laten komen! Wij willen dat het college, samen met haar regionale partners aan de slag gaat om de A15 zo snel mogelijk te laten verbreden. Wij dienen hier dan ook een motie voor in met de naam “het leed dat file heet”.

 

Alleen Sliedrecht op een goede manier bereiken is niet genoeg, ook een goede infrastructuur in ons dorp is van belang. Of je nu loopt, fietst, auto rijdt of gebruik maakt van het openbaar vervoer, de verkeersdoorstroming moet beter en het aantal knelpunten, zoals ontsluitingsproblemen en verschillende voorrang op de rotondes, moet worden verminderd. Wij kijken uit naar het verkeersbeleidsplan en de mobiliteitsvisie, Sliedrecht verdient extra aandacht voor deze verkeersproblematiek!

 

In het kader van het programma “aan het werk” kwam er op Facebook een promofilmpje voorbij over Sliedrecht. Promotie van ons dorp als gunstige woon- en vestigingsplaats is wat ons betreft noodzakelijk, goed gedaan, zo verwachten wij er meer.

 

Tot slot voorzitter, wil de VVD gebruik maken van het moment om een ander idee aan te kondigen. Onlangs is deze raad een werkbezoek gebracht aan de Vogelbuurt-Noord. In de flat De Havik, heeft Tablis een appartement beschikbaar gesteld als buurthuiskamer. Samen met andere stichtingen en vrijwilligers (o.a. Stichting Welzijnswerk en Hart voor Elkaar) wordt hier gewerkt aan het bevorderen van de saamhorigheid en het geven van advies en ondersteuning (Bureau Sociaal Raadslieden).

 

Dit concept was veelbelovend en lijkt ook zijn vruchten af te werpen. Het bevordert ook de integratie van bewoners die geïmmigreerd zijn.  Aan de overkant van de flat staat een voormalig kinderdagverblijf al geruime tijd leeg. De VVD zou er wel wat in zien als dit pand de functie van buurthuis zou krijgen. Uiteraard met zoveel mogelijk van de nu al samenwerkende partijen, we willen dit niet runnen als gemeente, maar wel eventueel faciliteren. De huidige buurthuiskamer is succesvol, maar de ruimte is er beperkt. Wij vragen het college om het e.e.a. uit te zoeken mbt de haalbaarheid van dit plan, de eventuele kosten etc. en dienen daarvoor een motie in.

 

Ohja, de Kadernota ziet er wat de VVD betreft goed uit en biedt voldoende basis om een goede begroting te kunnen maken. Wij wensen het college en haar ambtenaren hier heel veel succes mee.

 

Dank u wel.