Begroting 2018

Lees hier de korte versie van de bijdrage van de VVD tijdens de begrotingsraad


Wat ons betreft kan dit een korte vergadering zijn. We sluiten deze raadsperiode goed af, we leggen het (financiële) fundament voor de komende jaren, dus voor de nieuwe raadsperiode vast. Als we kijken naar de begroting, dan kunnen we de financiën goed overdragen aan de nieuwe raad.


De College Informatie Brief (CIB) over het wegvallen van de precariorechten is iets, waarbij op voorhand voor de VVD geen keuze is gemaakt. Een van de mogelijke scenario’s is het verhogen van de OZB. Dat is voor ons geen optie. Natuurlijk begrijpen we de onderbouwing dat het een lastenverlichting is van de huishoudens van onze inwoners. De kosten worden immers niet doorbelast. We zien eerder een opgave aan onszelf om dat bedrag niet uit te geven en dus te bezuinigen. Daarnaast staat op pagina 52 een opmerking dat nog niet alle tarieven kostendekkend zijn en dat het “gezien de financiële situatie” ook niet nodig is om dat te versnellen. Zoals ook beschreven staat in de CIB vinden we dit een logische oplossing en als dit niet voldoende is dan is voor ons bezuinigingen de logische volgende stap.

De prognose voor de komende jaren ziet er goed uit. Alleen is dit natuurlijk gebaseerd op het financiële en zonder aanpassing van beleid in de komende jaren door een nieuwe Raad. Wat ons betreft kunnen we met deze begroting instemmen. We hebben al begrepen dat het geraamde overschot inmiddels is geslonken en dat we neutraal het begrotingsjaar ingaan. Hand op de knip is dus een logische houding voor een goed huisvader en huismoeder in deze raad. We zullen eventuele moties behandelen als een motie vreemd aan de dag, dat betekent dat we het als een incidentele vraag zien en zullen bekijken. Het gaat immers om het verstrekken van geld en niet om het wijzigen van beleid.