Raadspraat: Beneveld softdrugsbeleid

Afgelopen dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over het preventie en handhavingsbeleid aangaande drugs in Sliedrecht. Door de gebrekkige onderbouwing en negatieve insteek kon het voorliggende plan op de nodige kritiek rekenen van de VVD. Een specifieke maatregel die in het plan is opgenomen is het invoeren van een leeftijd gerelateerde verkoophoeveelheid softdrugs. Bij deze maatregel zouden volwassenen tussen de 18 en 21 jaar een maximale softdrugshoeveelheid van 1 gram per dag kunnen kopen. Het landelijke gedoogdbeleid schrijft echter een maximale hoeveelheid van 5 gram voor. De reden voor de wijziging is dat personen tussen de 18 en 21 jaar de softdrugs zouden doorverkopen aan minderjarigen. Een goede onderbouwing hiervoor bleef helaas achterwege. Het zou gaan om ontvangen signalen, niet om concrete aanwijzingen. Het is de VVD niet duidelijk geworden waarom het specifiek deze doelgroep is die zou doorverkopen.


We hebben er moeite mee dat een gehele groep Sliedrechters op deze wijze gecriminaliseerd worden. Naar onze mening is met de invoering van een dergelijk beleid sprake van rechtsongelijkheid. Tegen een bepaalde groep volwassenen (!) wordt nu gezegd dat ze alle rechten en plichten hebben die horen bij volwassenheid, maar ze moeten het niet in hun hoofd halen om meer dan 1 gram softdrugs te kopen in Sliedrecht, omdat ze dit door gaan verkopen. Het probleem wordt hiermee totaal verkeerd aangepakt. Het dealen zou door de gemeente aangepakt moeten worden, niet de gedoogde landelijke verkoophoeveelheid. Met deze maatregelen laat de gemeente zien jongvolwassenen niet te vertrouwen, iets wat we als VVD onbegrijpelijk en onacceptabel vinden.


Sjors van Wijngaarden