Sluitingstijden Horeca

Dinsdag 21 februari zal de gemeenteraad discussiëren over het ‘Onderzoeksvoorstel sluitingstijden openbare inrichtingen voor personen’. Naar aanleiding van het debat over de Algemeen Plaatselijke Verordeningen wordt de raad nu gevraagd om in te stemmen met een onderzoek naar de sluitingstijden in de Sliedrechtse horeca. Het doel van dit onderzoek is te bepalen wat de effecten zullen zijn van het verruimen of beperken van de sluitingstijden. In dit onderzoek moet naar voren komen wat de gevolgen zullen zijn voor de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid. In het debat omtrent de APV hebben we als VVD laten weten voorstander te zijn van het vrijgeven van de sluitingstijden. We achten de Sliedrechtse ondernemers goed in staat om zelf te bepalen hoe laat ze hun etablissement sluiten. Even leek het erop dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de afschaffing zou stemmen, tot een van de partijen op het laatst moment koudwatervrees kreeg. Er werd een motie ingediend waarmee werd gevraagd om een onderzoek. De VVD heeft toen aangegeven geen brood te zien in een dergelijk onderzoek. De effecten van het vrijgeven van de sluitingstijden kunnen enkel worden vastgesteld in de praktijk. Dan weten we pas echt of horecagelegenheden ook daadwerkelijk langer open zullen blijven. Pas dan kunnen we constateren of de overlast van kroegverlaters af of toe zal nemen. En pas dan weten we wat de gevolgen voor de veiligheid zijn. In Hardinxveld-Giessendam heeft vrijgeven van de sluitingstijden de gewenste positieve invloed gehad. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat de Sliedrechtse horecaondernemers  hun verantwoordelijkheid hadden genomen als deze overbodige regel geschrapt was. Het beoogde effect van het onderzoek is er zorg voor dragen dat er een onderbouwd besluit genomen kan worden door de gemeenteraad. Ik heb er mijn twijfels over.

 

 Sjors van Wijngaarden