VVD Sliedrecht presenteert verkiezingsprogramma

Maandag 19 februari heeft Roelant Bijderwieden, de nummer 1 op de VVD lijst in Sliedrecht, het verkiezingsprogramma 2018-2022 officieel aangeboden aan voorzitter Gerrit van Dijk en secretaris Remco van de Ven van de VVD Sliedrecht. Het verkiezingsprogramma draagt de titel: "denk in mogelijkheden, kies voor doen!"

Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn onder andere het benutten van onze economische toppositie, door de komende jaren vol in te zetten op het vullen van bedrijventerreinen. Op het gebied van woningbouw staat Sliedrecht ook voor een belangrijk vraagstuk de komende periode. De VVD wil invulling gaan geven aan de regionale woonvisie, met als doel de nu jeugdige inwoners ook woonruimte te kunnen bieden. Om de toekomstige woningbehoefte te kunnen opvangen, moeten beschikbare ruimten zo efficiĆ«nt mogelijk ingevuld worden. Ook wil de VVD meer activiteiten en vermaak in de dorpskern. Het wordt de hoogste tijd dat Sliedrecht weer een zalencentrum in de dorpskern krijgt. Verplaatsing van het huidige zalencentrum op De Lockhorst naar het centrum van ons dorp krijgt onze steun. Ook wil de VVD het concept "Right to Challenge" introduceren in Sliedrecht. Hiermee kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren als ze denken dat zij hier beter toe in staat zijn, bijvoorbeeld het groenbeleid. In een aantal gemeenten hebben inwoners taken overgenomen die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd. De gemeente moet hiervoor de ruimte bieden en uiteraard financiĆ«le middelen beschikbaar stellen. Deze en andere onderwerpen kunt u vinden onder standpunten deze website.