VVD Sliedrecht stopt met coalitieonderhandelingen

Woensdagavond 9 mei jl. hebben de VVD-onderhandelaars de coalitiebesprekingen beëindigd met de beoogde partners SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht en CDA.

In het eindrapport van de informateur wordt ten aanzien van het formeren van een nieuw collegeprogramma een aantal conclusies getrokken. Eén ervan is het verder onderhandelen over het thema zondagsrust. 

De Tweede Kamer heeft de zondagsopenstelling gedelegeerd aan de gemeenten. De Sliedrechtse woonboulevard ligt ten noorden van de rijksweg A15. De VVD is van mening dat de drukte en/of de verkeersbewegingen die de bezoekers daarmee veroorzaken geen invloed hebben op de zondagsrust in de dorpskern van Sliedrecht. 

De VVD heeft het voorstel gedaan om de zondagsopenstelling ten noorden van de A15 vrij te geven. Dit vindt de VVD in de huidige en komende tijd alleszins redelijk. Tijden veranderen. Van de andere beoogde coalitiepartijen SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht en CDA ervaart de VVD niet of onvoldoende bereidheid om aan dit voorstel tegemoet te komen. Voor de VVD-onderhandelaars de reden om de coalitiebesprekingen te verlaten, met unanieme steun van het VVD Sliedrecht bestuur en de leden van de VVD-fractie.