Van Rekom handelde integer

Dinsdag 25 september jl. werd in de Sliedrechtse gemeenteraad het integriteitsrapport aangaande het handelen van oud-wethouder Van Rekom besproken. Van Rekom stapte in april van dit jaar op, nadat verschillende aantijgingen werden gedaan aan zijn adres, die betrekking hadden op zijn integriteit. Burgemeester van Hemmen heeft hierop een integriteitsonderzoek laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot. In dit rapport werd klip en klaar duidelijk dat er géén sprake is van integriteitsschendingen door Van Rekom.


Daarnaast besprak de gemeenteraad het handelen van D66 raadslid De Munck. Het was namelijk De Munck die de ongefundeerde uitlatingen over Van Rekom heeft gebruikt om zijn positie gedurende de coalitieonderhandelingen te verbeteren, maar ook om de reputatie en positie van Van Rekom en diens gezin te beschadigen. 


De VVD diende een motie in waarin werd uitgesproken dat Van Rekom van alle blaam is gezuiverd, maar waarin ook werd uitgesproken dat het vertrouwen in raadslid De Munck zeer is beschadigd (zie motie). De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.


In de bijlage vindt u de ingediende motie en het onderzoeksrapport van Berenschot